+385 1 2992 068 go@go.hr

Uvjeti korištenja

MOLIMO VAS DA VRLO PAŽLJIVO PROČITATE NAŠE “POLITIKE O KORIŠTENJU NAŠIH USLUGA”.

– ZAŠTITA PRIVATNOSTI
– UVJETI KORIŠTENJA NAŠIH USLUGA

Ukoliko ste naš korisnik usluga ili ćete to tek postati, ovime se u potpunosti slažete i prihvaćate sve navedene stavke naših politika.

AUTORSKA PRAVA tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o.

Sadržaj na web stranicama www.shopcentar.hr kao i Uvjeti korištenja web hostinga su u vlasništvu tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o. Isti je strogo zabranjeno kopirati, distribuirati trećim strankama i sl. bez izričite dozvole tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o.

UVJETI KORIŠTENJA WEB HOSTINGA

Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. zadržava pravo otkazivanja usluga korisniku u slučaju procjene ili utvrđene namjere ako korisnik svojim postupcima ugrožava sigurnost servera, odnosno ne pridržava se u skladu s utvrđenim POLITIKAMA tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o.

Sadržaj Vaših web stranica ne smije:
– sadržavati elemente mržnje, nasilja ili rasne netrpeljivosti
– zagovarati i promicati web stranice koje sadržavaju Hacking/cracking” programe, skripte i slične sadržaje

Strogo je zabranjeno:
– SPAM tj. mass mailing i sl.
– neovlaštena distribucija programa, mp3 datoteka, filmova, igrica, file sharing i sl.
– postavljanje linkova na hacker-ske, mp3, porno i slične nelegalne web stranice te promocija istih na Vašoj domeni
– objavljivanje bilo kakvog sadržaja vezanog uz promociju ili poticanja na korištenje raznih opojnih droga i sličnih nedozvoljenih sredstava čija je upotreba zabranjena zakonom
– objavljivati pornografiju bilo kakvog sadržaja
– bilo kakva distribucija i objavljivanje snimaka i sadržaja za koje niste ovlašteni distributer ili vlasnik
– povreda privatnog vlasništva i sl.
– korištenje P2P dijeljenje datoteka (file sharing), IRC, bittorrent, aplikacija i sl.
– neovlašteno korištenje serverskih IP adresa naših servera putem anonimnih skripti i sl.
– neovlašteno korištenje serverske IP adrese u svrhu stalnog pristupa web stranicama

U slučaju kršenja Uvjeta korištenja web hostinga tj. objavljivanja gore navedenih sadržaja, bit ćemo primorani ODMAH otkazati sve naše usluge kao i usluge WEB HOSTINGA! Backup web hostinga nije moguće zaprimiti ukoliko ste prekršili naše Uvjeta korištenja web hostinga.

Korisničke obveze za optimalno korištenje usluga zajedinčkog web prostora na serveru (share hosting)

Ukoliko sljedeće stavke korištenja i sadržaja web prostora koriste više od dozvoljenih resursa ili predstavljaju rizik na serveru korisnik usluga slaže se sa isključenjem web stranice na serveru:

– korisnik se slaže sa isključenjem ako koristi više od 5% sistemskih resursa na serveru a to se odnosi na memoriju, CPU-procesorsko vrijeme, disk, mrežne resurse i promet na serveru

– korisnik se slaže sa isključenjem ako koristi skripte koje su neoptimizirane i traju više od 90 seknudi te onemgućuju normalan i optimalan rad svih servisa na serveru

– korisnik se slaže sa isključenjem ukoliko na bilo koji način svojim postupcima i to ne optimiziranim skriptama, sadržajem na stranici, mail servisom, radnjama na servsima cPanela tj. svim pripadjućim servisima i samim sadržajem na web stranici preopterećuje server, ugrožava sigurnost servera, predstavlja rizik za poslovanje tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o. te onemogućuje normalan rad ostalih korisnika na serveru

Ukoliko se utvrde neke od navedenih stavaka korisnički račun web prostora i domene biti će promptno isključen tj. onemogućen za daljni rad na serveru.

UVJETI POSLOVANJA

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.79/2007), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu, od članka 36 do članka 55.

SADRŽAJ NA WEB STRANICAMA

ZA SADRŽAJ KOJI OBJAVLJUJETE NA SVOJOJ DOMENI I WEB PROSTORU ODGOVORNI STE ISKLJUČIVO VI!

Sve usluge zakupljene od tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o. smiju se koristiti samo za legalne svrhe. Korisnik web prostora i domene je jedini odgovoran za kompletan sadržaj koji se nalazi i objavljuje u njegovom web prostoru te za bilo koju nastalu štetu koja može nastati njegovim korištenjem, objavljivanjem ili prikazivanjem na internetu kroz web prostor i domenu.

Korisnik usluga slaže se da će nadoknaditi novčano bilo koju nastalu štetu te da će braniti i smatrati tvrtku S.H.O.P. CENTAR d.o.o. u potpunosti nedužnu ukoliko je u tijeku pravni spor ili tužba pokrenuta od treće strane prema samom korisniku usluga, spornom sadržaju, prikazivanju istog te korištenju spornih usluga.

Korisnik usluga, ukoliko koristi php forume, cms aplikacije i sl. dužan je koristiti najnovije verzije aplikacija, modula i sl. te pravovremeno nadograđivati instalirane aplikacije kako bi uvijek imao ažurnu i sigurnu verziju. Ukoliko korisnik ne nadograđuje svoje web aplikacije time ugrožava sigurnost na serveru i sigurnost ostalih korisnika. Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. u tom slučaju može nadograditi web aplikaciju najnovijom verzijom kako bi sam korisnik i svi ostali imali siguran web prostor.

Svaki korisnik je svjestan da ima potpuno samostalni uvid u pripadajući web prostor te da ima doslovno sva potrebna administrativna prava za uvid u cjelovit korisnički web prostor, RAW logove, statistike, mysql baze i pripadajuće tabele, mail adrese, aplikacije foruma, portala i sl. bez ikakve naše pomoći i intervencije. Korisnik je dužan omogućiti cjeloviti uvid u svoj web prostor ukoliko je to potrebno u pravnom sporu, pravnog gonjenja ili istrage koja se vodi protiv samog korisnika.
Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. nema osnove za predaju i davanje na uvid pristupnih podataka trećoj strani jer sam korisnik ima potpuna administrativna prava za rad sa svojom domenom i kompletnom administracijom svog web prostora. U slučaju istrage državnih institucija Republike Hrvatske i sl. ovlaštenih domaćih ili stranih državnih institucija, pravnog spora ili tužbe, na osnovu službenog sudskog naloga ili policijske istrage tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. smije omogućiti pristup informacijama o korisničkom računu, inicijalnoj ponudi narudžbe te službenog računa koji je izdan klijnetu.

Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. nije dužna nadgledati i kontrolirati sadržaj koji sam korisnik objavljuje na svojoj domeni i web prostoru. Vi kao korisnik ste u potpunosti odgovorni za sve što se objavljuje, pohranjuje i distribuira kroz Vašu internet domenu i web prostor.

Zakupom web prostora i internet domene tj. usluga tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o. podrazumijeva se da ćete se kao korisnik usluga pridržavati u skladu sa svim navedenim pravilima i uvjetima korištenja te da u potpunosti preuzimate odgovornost pri korištenju zakupljenih usluga.

IZDAVANJE RAČUNA R1

Svim korisnicima naših usluga dostavljamo račune u PDF formatu ovjerene digitalnim potpisom (certificiran od strane FINE). Korištenjem naših usluga slažete se da Vam dostavljamo račune u PDF formatu ovjerene digitalnim potpisom.

Elektronički potpis je pravno ispravan i istovjetan je vlastoručnom potpisu a koji je u RH reguliran Zakonom o elektroničkom potpisu (Narodne novine br. 10/02 i 80/08).

Ukoliko želite da Vam dostavimo račun u papirantom obliku ovjeren potpisom i pečatom tvrtke molimo Vas da nam pošaljete mailom zahtijev i rado ćemo odraditi izdavanje računa prema Vašem zahtijevu.

ADMINISTRACIJA KORISNIČKOG RAČUNA

Zakupom usluga tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o. podrazumijeva se da je klijent/kupac jedni i u potpunosti odgovoran administrator svoje domene, web prostora i sl. Zahtijevi za novom lozinkom, backup-om, brisanjem, podrškom i sl. također ima jedino pravo administrativni mail klijenta/kupaca sa kojeg je i prvotno zakupljena neka od usluga tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o.
Ukoliko administrator tj. klijent/kupac želi ovlastiti treću osobu za rad sa zakupljenim uslugama potrebno nam je poslati službeni zahtijev na mail info@shopcentar.hr sa molbom autorizacije i ovlaštenja treće osobe/maila. Odgovornost i eventualne sporove oko vlasništva usluga, domene, autorskih prava na dizajn i sl. dužan je riješiti sam vlasnik administrator/i tj. klijent/kupac.

BRISANJE KORISNIČKOG RAČUNA I SUSPENZIJA

Ukoliko korisnik ne produži odnosno ne izvrši uplatu za korištene usluge tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o. iste smo obvezni ukinuti ili suspendirati.
Za sve pobrisane i suspendirane korisničke račune tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. nije obvezna čuvati sigurnosne kopije podataka odnosno backup.

Korištenje serverskog IP u svrhu stalnog pristupa web stranicama strogo je zabranjeno.

Internet domene koje nemaju postavljene DNS-ove na naše servere ili koriste samo web prostor bez aktivne domene možemo odmah izbrisati web prostor sa servera. Brisanje web prostora za domenu radimo isključivo radi sigurnosti korisnika i nesmetanog rada domene na novom serveru. Također ukoliko je domena u isteku više od 15 dana možemo izbrisati web prostor neaktivne domene na serveru te nemamo obvezu čuvanja backupa za iste. Web prostor odnosno sadržaj domene brišemo nakon 15 dana od isteka ugovora te nažalost ne ćemo moći pružiti backup podataka tj. povratak sadržaja koji je bio na tom web prostoru.

PARTNERI (DALJNJA PREPRODAJA HOSTINGA)

Svi navedeni Uvjeti korištenja web hostinga se odnose i na klijente registrirane putem naših partnera (resellera). Neplaćanje produženja glavnog reselling korisničkog računa podrazumjeva i suspenziju svih web prostora u reselling web prostoru.

POVRAT UPLAĆENIH SREDSTAVA

Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. nije u mogućnosti vratiti uplaćena sredstva za osobne corporate servere, SSL certifikati, e-trgovine, web hosting i kupljenu domenu jer je ista kupljena od treće strane, zatim nismo obvezni vratiti uplaćena sredstva ukoliko su narušene naše politike (Uvjeti korištenja web hostinga).
Povrat novca za uslugu web hostinga moguće je ostvariti u roku od 30 dana od primitka uplate odnosno aktivacije usluga a sve ostale zahtjeve za povrat novca za korištene usluge web hostinga nije moguće ostvariti. Znači reklamacije i povrat sredstava za web hosting uslugu možemo prihvatiti i odobriti u roku do 30 dana od aktivacije usluge web hostinga.

NAKNADA ŠTETE, SUDSKIH SPOROVA

Korisnik se obvezuje da će novčano platiti štetu za svaki nastali trošak i to: poštarinu, zakonsku, odvjetničku pristojbu, troškove nastale slanjem pošte i sl. uvećane za PDV.
Korisnik se obvezuje da je jedini odgovoran za sadržaj koji objavljuje, prikazuje, distribuira kroz svoju domenu i web prostor.
Korisnik se obvezuje da je odgovoran za svaku proizašlu štetu koja može nastati njegovim neodgovornim korištenjem usluga tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o.
Korisnik se obvezuje da tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. nije odgovorna za sadržaj koji objavljuje, prikazuje, distribuira kroz svoju domenu, web prostor, server i sl..
Korisnik se obvezuje da tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. ne može biti odgovorna ukoliko su serveri i online servisi nedostupni radi elementarnih nepogoda, programskih, hardverskih kvarova, hackerskih napada, nedostupnosti internet mreže i sl. te iz toga nismo u mogućnosti izvršiti povrat novca za prethodno uplaćene usluge.

KORISNIK JE DUŽAN SAMOSTALNO SE INFORMIRATI O SVIM ZAKUPLJENIM USLUGAMA, ISTEKU I PRODUŽENJU ISTIH, UPUTAMA ZA KORIŠTENJE ONLINE SERVISA I POLITIKAMA TVRTKE S.H.O.P. CENTAR d.o.o.

Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. ima pravo korekcije i izmjene cijena bez prethodne najave.

Tvrtka S.H.O.P. CENTAR d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja bez prethodne najave.

Dokument je izdan elektronskim putem, te je važeći bez pečata i potpisa.

S.H.O.P. CENTAR d.o.o.