Google AdWords oglašavanje kao marketing modernog doba omogućuje prezentiranje oglasa onim korisnicima koji su zainteresirani za vaše proizvode i usluge na svim uređajima (osobnim računalima, laptopima, tabletima i pametnim telefonima). Glavne prednosti ovog oblika oglašavanja u odnosu na tradicionalne oblike je mjerljivost i velika preciznost targetiranja što ga tvori najeftinijim oblikom oglašavanja. Sve više poduzeća se okreće ovom obliku jer se ostvaruje pozitivan povrat na investiciju, a da bi se to postiglo, potrebno je da se prije svega pravilno postavi AdWords kampanja.

AdWords search kampanje funkcioniraju tako da kada korisnik nešto pretražuje onda upisuje određenu ključnu riječ u tražilicu. Ako je ta ključna riječ dio određene grupe u kampanji, onda će se prikazivati relevantan oglas na tražilici. Ovaj oblik oglašavanja temelji se na klikovima. Uz search oglašavanje postoji i display tj. oglašavanje na portalima koji  surađuju s Google – om. To su različiti banneri kojima je cilj povećati svijesti potrošača o određenom proizvodu ili usluzi. Ovaj oblik oglašavanja temelji se na impresijama – broju pojavljivanja oglasa.

Na što trebate pripaziti prije nego što krenete?

Iako adwords search kampanja ima mnoge prednosti u odnosu na druge oblike, morate biti sigurni da je baš seaerch kampanja za vas najbolji izbor. Recimo, ako vaš proizvod ili usluga nije poznata ciljanoj publici tj. kada se bavite određenim poslom koje je teško definirati ključnim riječima, onda teško da će je korisnici i pretraživati te biste tu trebali koristiti display ili youtube kampanju. Također, ako posjedujete lošu ili zastarjelu web stranicu, nekada nije bitno koliko dobro postavite AdWords kampanju ako dovodite korisnike na landing page koji nije relevantan. Cilj ćete ostvariti oglasom i kvalitetnom odredišnom stranicom.

Odrediti svoje ciljeve!

AdWords kao oblik oglašavanja je vrlo učinkovit  kada se znaju ciljevi. Iako zvuči dosta jednostavno, često se događa da poduzeća krenu s AdWords oglašavanjem bez definiranih ciljeva. Kada postavite ciljeve, moći ćete bolje donositi odluke temeljene na izvedbi AdWords kampanja te bolje optimizirati i testirati.  Jedna od velikih prednosti AdWords oglašavanja je to da vam omogućuje da krenete dosta brzo. To nekada može rezultirati da novi korisnici AdWordsu daju samo tjedan dana te očekuju vrhunske rezultate. Bitno je da znate da je ovaj oblik mjerljiv, znate gdje trošite svoj budžet, da se stalno testira te da je potrebno barem 3 mjeseca da se ustanovi uspješnost ulaganja u ovaj oblik oglašavanja.

Koji su prvi koraci za search kampanju?

Kako bi krenuli s Google AdWords oglašavanjem, prvi korak je stvaranje AdWords računa. Nakon što kreirate AdWords račun, krećete s istraživanjem. Pretraživanje ključnih riječi je početak stvaranja kvalitetne AdWords kampanje. Moglo bi se reći da je i temelj uspjeha. Ako ne napravite dobro istraživanje ključnih riječi zasigurno nećete imati pozitivan povrat na investiciju.

Google keyword tool – Alat za planiranje ključnih riječi

Svoje istraživanje i potragu za kvalitetnim ključnim riječima započnite od svoje stranice. Posebno obratite pozornost da dio koji opisuje vaše poslovanje, proizvode ili usluge. Nakon što pronađete ključne fraze i opise, istražite pomoću Google Keyword Tool- a. Ovaj korak je vrlo bitan jer bi vaši korisnici mogli koristiti drugačije izraze i ključne riječi kako bi došli do vaših proizvoda ili usluga. Određenu ključnu riječ utipkajte u Keyword tool s potrebnim podešenim postavkama, tj. odabranim jezikom i državom koja vas zanima. Tada ćete dobiti listu svih ključnih riječi, njihovo mjesečno pretraživanje, konkurenciju te prosječnu cijenu po kliku. Pregledajte sve ključne riječi te odaberite one koje smatrate da će služiti vašem online oglašavanju.

adwords search kampanja

Relevantnost

Jedna od glavnih činjenica koje morate znati je da Google nagrađuje relevantnost! Osim toga, relevantnost je vrlo bitna varijabla koja uvelike utječe na quality score. Osobama koje se prvi puta susreću s quality score- om će biti malo teže razumijeti ovu vrijednost. Za sada je dovoljno znati da je to vrijednost koja se uz relevantnost, sastoji od kvalitete odredišne stranice, kvalitete oglasa te CTR- a (odnosa klikova i pojavljivanje oglasa). Njegova vrijednost je u rasponu od 1- 10 te što je veći, to ćete manje platiti po kliku, a zadržati ćete dobru poziciju oglasa na tražilici. Zato pozorno obratite pozornost na one ključne riječi koje su povezane s vašim poslovanjem, proizvodom ili uslugom.

Vrste ključnih riječi

Nakon što odaberete ključne riječi koje ćete koristiti u svojim grupama oglasa, potrebno je odrediti vrstu ključne riječi. Postoji 5 oblika:

  • široko podudaranje – ovim oblikom ćete dosegnuti najveći broj ljudi te s ovakvim oblikom imate najmanju kontrolu jer će se oglas odnositi na sve fraze vezane za tu ključnu riječ.
  • modificirano široko podudaranje – moguću je vam veću kontrolu te će se prikazivati oglas onim osobama koje će utipkati on ključne riječi koje ste odabrale, neovisno o redoslijedu te kontekstu
  • podudaranje fraze – ovaj oblik vam omogućuje veću kontrolu, te će se oglas pojavljivati onim osobama koje točno taj redoslijed ključnih riječi neovisno o dodacima.
  • točno podudaranje – s ovakvim ključnim riječima imate najveću kontrolu jer će se oglas pojavljivati onim osobama koje upisuju točno te ključne riječi tim redoslijedom.
  • negativne ključne riječi – riječi koje dodajete kada ne želite da se vaš oglas za njih pojavljuje

Kvalitetna struktura – temelj AdWords kampanje

Mnogi stručnjaci smatraju da je organizacija AdWords računa zapravo 80% posla te uz redovitu optimizaciju i testiranje ključ uspjeha. Kada stvarate strukturu računa, bitno je da znate kako cijelu listu prikupljenih ključnih riječi rasporediti u grupe oglasa i kampanje. Rasporedite kampanje prema proizvodima ili uslugama, lokacijama, budžetima te mrežama na kojim se oglašavate (prikazivačka ili pretraživačka mreža).

Svaki AdWords račun sastoji se od jedne ili više AdWords kampanja. U svakoj kampanji nalaze se grupe oglasa. Svaki oglas povezan je s određenom grupom oglasa. Znači, kada korisnik utipka u tražilicu određenu ključnu riječ, onda mu se servira onaj oglas koji je povezan s grupom oglasa u kojoj se nalazi ključna riječ. Kada kreirate AdWords kampanju, onda morate kreirati barem jednu grupu oglasa u kojoj se nalaze relevantne ključne riječi. Potrebno je odvojiti dovoljno vremena da kreirate dovoljan broj kampanja i dovoljan broj oglasnih grupa kako bi dobro raspodijelili prikupljene ključne riječi te kako bi imali potpunu kontrolu.

Targetiranje search kampanje

Također, kada kreirate kampanje, potrebno je dobro targetirati tj. odrediti lokaciju – možete birati globalno, nacionalno ili lokalno ovisno što je bitno za vaše poslovanje. Uz lokaciju, potrebno je odabrati i jezik koji koristi vaša ciljana publika.

search-kampanja

Sijedeći korak je određivanje strategije licitiranja( manualno tj. ručno – sami postavljati cijenu po kliku ili automatski  što znači da dopuštate Google- u da sam određuje cijenu) te definiranje proračuna tj. budžeta koji namjeravate uložiti dnevnoj razini.

adwords search

Kada kreirate svoje kampanje, dodajete grupe oglasa koje ste definirali na temelju liste ključnih riječi. Ono što je vrlo bitno u ovom djelu kreiranja kvalitetne adwords search kampanje je kreiranje kvalitetnih oglasa

Kreiranje oglasa za search kampanju

Kada kreirate oglase, razmislite zašto bi baš vas odabrao korisnik. Ako mu jasno ponudite benefite time se diferencirate od konkurencije te će te ostvarivati bolje rezultate. Osim benefita, bitno je da u oglas uključite ključne riječi koje je pretraživao. Tada Google označuje te riječi tako da ih “bolda“ te povećava njihovu vidljivost. Na kraju oglasa, potrebno je dodati poziv na akciju, jer ako im ne kažete koji je drugi korak, možda ga neće napraviti. To su one akcije koje želite da naprave kada dođu na vašu stranicu npr. telefonski poziv, poslan upit ili skidanje određenog sadržaja. Takva akcija zove se konverzija te je usko povezana s ciljevima koji su unaprijed definirani.

Nakon što kreirate kampanje, grupe oglase s ključnim riječima i odgovarajućim oglasima, spremni ste za zanimljiv put pun analiza, testiranja i optimiziranja kako bi uspješno iskoristili snagu online oglašavanje te ostvarili vrhunske rezultate.

Ocijenite uslugu